måndag 1 februari 2016

Bredbandsbolaget och Discovery kan båda bli förlorare!

Jag är kund hos Bredbandsbolaget sedan ungefär ett år sedan. Det var strax efter jag fick in fiber i mitt hus som jag tecknade mig för deras tripple-play tjänster dvs internet, telefon och TV. Jag jämförde de olika alternativet som fanns till buds i Öresundskrafts nät och valde ett paket från först Tele2 som sedan Bredbandsbolaget tog över. Jag har fram till nu varit en nöjd kund, så nöjd man kan vara med inlåsningar och tvingande programpaket som tillhör denna typen av tjänster.

Nu märker jag efter ha läst i olika tidningar att min leverantör av TV inte kommit överens med ett programföretag Discovery som har ett antal kanaler jag brukar titta på som Kanal 5, Discovery Channel, Animal Planet osv. Det bråkar visst om ersättning. Redan idag betalar jag en del pengar, precis som alla andra, för "nöjet" att titta på dessa och andra kanaler. Följden för mig som kund är att jag för tillfället inte kan se dessa kanaler som jag har tecknat ett paket för.

De skyller så klart på varandra men för mig som kund har jag svårt att veta vem som har rätt och vem som beter sig skurkaktigt.  Jag bryr mig egentligen inte utan kan bara konstatera att ingen av dem verkar bryr sig så mycket om mig som kund.

Personligen tycker jag deras agerande är lite märkligt. Det är ungefär som om orkestern på Titanic skulle bråka om vilka låtar de skall spela medan skeppet sjunker. För TV-marknade idag håller på att sjunka. Ivarjefall det vi kallar tablå-TV dvs det man tittar på dessa kanaler. TV som sänds en gång. TV som inte kan pausas eller spola fram. Denna sortens TV-tittande håller snabbt på att dö ut. Ungefär som dagstidningsläsandet. Skillnaden är att våra tv-vanor förändras mycket snabbare.

Att då bråkar och stänga ner kanaler är ju lika smart som när dagstidningar i en vikande marknad fortfarande envisas om att inte ge ut någon papperstidning vid stora högtider när deras läsare har all tid i världen att läsa deras tidning.

Risken dessa två bolag tar är ju att vi som tittare upptäcker att vi varken behöver Discovery Channels olika kanaler eller andra TV-kanaler som Bredbandsbolaget erbjuder. Utan vi istället dumpar båda dessa två bolag och tittar på det som erbjuds via deras konkurrenter.

Alltså de mest troliga vinnarna i denna soppan är Netflix, Viaplay, HBO Nordic, Apples iTunes och inte minst Youtube. Det skull inte förvåna mig alls om dessa bolag snart visar på ökade intäkter och kraftig kundtillströmning. Bredbandsbolaget och Discovery riskerar båda att upptäcka att ingen är intresserad av deras tjänster längre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar