måndag 3 december 2012

iPaden är inte tredje skärm

Jag har förut skrivit om hur dagens IT-journalister alltmer tappar kontakten med oss konsumenter. De är ju vana vid att IT-ansvariga på företagen bestämmer hur IT skall användas och det är samma grupp som först använder ny teknik. Problemet är att sedan några år sedan är det tvärtom. Det är konsumenterna som först provar ny teknik och köper den. Sedan försöker IT-ansvariga på företag att möta ett alltmer högljutt behov från anställda i företagen. Hade IT-ansvariga bestämt så hade ingen iPad eller Iphone funnits på företagen. Då hade många av oss fortfarande suttit med mobiltelefoner från Nokia eller Ericsson.

Jag tycker mig se samma diskrepans när många av dessa journalister rescenserar iPadar och dess konkurrenter. Journalisterna ser surfplattor som ett komplement till datorn och den mobiltelefon många av oss har. Möjligtvis har man upptäckt att många hushåll inte längre har en konventionell PC utan bara en bärbar.

Jag har ännu inte sett bland dessa journalister förståelsen att iPaden allt oftare är den enda datorn i hushållet. Alltså alltfler av oss har ingen vanlig konventionell dator hemma. Inte ens en bärbar. Alltfler av oss har mobiltelefoner och en eller flera surfplattor.

Inser man ovanstående som måste recensionerna och synsättet på surfplattor förändras. Det går inte att referera dessa enheter som något man har vid sidan om. De måste recensera som den huvudenhet, den primära datorn man har hemma. Det kräver inte mindre än ett annat journalistiskt arbetssätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar