tisdag 30 augusti 2011

Glöm Sociala medier!

Det skrivs mycket om de sociala medierna idag, överallt. Hur viktigt det är för företag och organisationer att finnas där för att kunna kommunicera med sin kunder. Det är en del som till och med påstår att finns man inte där så kommer ens företag att försvinna.

Visst är sociala medier viktiga för en organisations kommunikation med sina kunder. Problemet är bara att man då glömmer var den största ökningen av kommunikation sker. Den sker inte inom de plattformar som dessa sociala mediegurus nämner. Den stora ökningen av kommunikation sker inte mellan oss människor utan mellan våra alltmer uppkopplade elektroniska apparater. Inom en snar framtid kommer i stort sett alla elektroniska apparater att vara uppkopplade mot Internet hela tiden. Utbyggnaden av våra mobilnät och andra trådlösa nät kommer bara att skynda på utvecklingen.

Våra elektroniska apparater kommer alltså att allt mindre prata med oss. De kommer att prata med varandra. Vi som människor kommer alltmer sällan att vara mottagaren. De kommer tillsammans skapa en osynlig bubbla som underlättar vår vardag utan vi märker något eller ens tänker på det.

Det är i denna väv av maskinell kommunikation som framtidens affärsmöjligheter finns, Inte bland dagens sociala plattformar. De företag som kan sammanställa information från mängder av olika källor till begripliga fakta, är de som kommer att lyckas. Framtidens affärsmöjligheter finns alltså i att vara en mäklare för mig som enskild människa i denna flod av information. Kan du som organisation se till att bli en del av denna kommunikationen och underlättar lite för mig som människa så har du alla möjligheter att nå framgång.

Det är nog här vi skall leta efter nästa Facebook eller Google.