onsdag 29 september 2010

E-böcker nästa version!

Det spås av många analytiker att 2011 kommer att vara läsplattans år. Det är då som Apples iPad och konkurrenter främsta baserade på Googles operativ-system Android skall slå igenom. Det är nog många bokförlag som både hoppas och fruktar att även E-böcker kommer att få sitt genomslag som ett konsekvens av läsplattans genomslag.

Frågan är väl hur stort intresset är bland oss konsumenter. Visserligen tror jag många studenter och elever hade älskat att ha sin stora hög av kurslitteratur i ett mer behändigt format. Men när det gäller oss andra så handlar det nog mer till slut om en prisfråga. Visst det är praktiskt att alltid ha boken med sig i sin iPhone. Men e-böcker som jag har köpt och läst erbjuder inte något större mervärde än pappersvarianten och skärmen är i minsta laget för att läsa en längre bok. Mitt främsta skäl till köpen har faktiskt varit att e-böckerna har varit billigare än pappersvarianterna.

Många av e-böckerna av idag ger som sagt inte mer än pappersvarianten. Förlagen verkar göra samma misstag som del flesta företag gör när ny teknik lanseras. Man byter medium men använder inte det nya mediets möjligheter. Genom historien har vi sett detta upprepas igen och igen. När TV:n lanserades så filmade man av teaterpjäser och då menar jag bokstavligen. Man satte upp en kamera på ett ställe och filmade en teaterpjäs. Det tog ett tag innan man insåg det nya mediets möjligheter att flytta kameran samt man klippa filmen för att öka dramatiken.

Dagens e-böcker är, enligt min mening, inte annat än teaterpjäser som har filmats. Förlagen har tagit existerande pappersböcker och lagt upp dem på en digital plattform. Nästa version av e-böcker måste utnyttja den digitala plattformen på ett helt annat sätt. Inte i första hand på det sättet som man redan har försökt sig på förut. Vi minns väl alla de multimediala versioner med olika möjligheter till att välja hur berättelsen skall utveckla sig som vi såg på nittiotalet. Samtliga försök floppade. Främsta skälet var nog att när vi köper en bok så förväntar vi oss en genomtänkt och intressant historia. Inte en annan form av ett data-spel.

Nästa version av e-böckers främsta nya version är att de kommer vara en del av sociala medier. E-böckerna kommer på ett sätt att vara den nya typen av bokklubbar. Skillnaden mot dagens är att diskussionen mellan medlemmarna i bokklubben inte sker efter att alla har lästa ut boken. Den sker istället under tiden man läser boken. Det kan rent av vara så att vi skapar virtuella bokklubbar på Facebook där vi som läsare tillsammans delar läsupplevelsen och där författaren är med!

Det finns enligt min mening ett väldigt enkelt skäl varför utvecklingen kommer att ta den vägen. Vi ser ju redan hur villiga vi som användare av Facebook är att dela med sig av information. Varför skall denna vilja sluta vid just ett medium som böcker?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar