tisdag 13 juli 2010

helsingborg.se behöver inte vara en webbplats (del två)!

Jag har på denna blogg några gånger skrivit om det omtag som Helsingborgs Stad tar med sin webbplats. I mitt första inlägg skrev jag om hur helsingborg.se kunde bli något mer än bara en webbplats. Dagens webbplatser håller på att bli plattformar där andra kan bygga vidare på datan som finns i organisationens olika datasystem. Glädjande nog höll Dan med mig i ett inlägg han skrev på sin egen blogg. Dessutom hade projektledaren Sofie Johansson träffat internet gurun Joakim Jardenberg som visst framfört liknande åsikter.

Sofie påpekade på beta bloggen för helsingborg.se att de saker Joakim, Dan och jag föreslår ingår inte i uppdraget som hon har fått från styrgruppen. Sofie skriver vidare på samma ställe att hon tänker föra våra synpunkter vidare till styrgruppen för att starta en intern diskussion.

Jag personligen hade gärna sett att den den diskussionen resulterade i att projektgruppen får ett utökat mandat att jobba med de frågorna som vi utanför projektet har lyft. Jag är nämligen övertygad om att det går inte längre att se en organisations webbsidor som just bara webbsidor där man presenterar information om organisationen samt lite e-tjänster. Alltfler av oss utanför organisationen kommer att ställa krav på att få tag på olika former av data från en stadens system.

Ytterligare en faktor som kommer att öka trycket på en sådan offentlig organisation som Helsingborgs Stad är den nya PSI-lagen som började gälla från månadsskiftet. Syftet med lagen är ju inte mindre än att vi som medborgare skall få mer tillgång till den data som offentliga organisation redan har. Något jag även nyligen har skrivit ett inlägg om.

Jag har skrivit detta inlägg och de andra för att det är inte ofta en sådan stor organisation som Helsingborgs Stad tar ett sådant stor omtag med hela sin webbplats. Då är det inte så dumt att verkligen våga något nytt som att öppna upp sina webbsidor så att de blir den mjukvaruplattform som alltfler medborgare kommer att fråga efter. Nu vet jag, efftersom jag har varit anställd i Helsingborgs Stad, att den processen är tung och kommer att ta tid. Att processen kanske är rent är för tung för dagens projekt att hantera men processen kan starta. Skall man på något sätt framtidssäkra helsingborg.se så måste man förbereda den nya webbplatsen för de krav som jag bland annat skrivit om här.

Jag är dessutom övertygad om att det finns flera av oss som är beredda att hjälpa till i den processen på många olika sätt.

Avslutningsvis, vågar staden ta detta grepp att skapa ett helsingborg.se som en öppen plattform och inte bara som en ny webbplats har man alla chanser att bli en föregångare i Sverige!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar