måndag 14 juni 2010

Allt kommer att finnas i molnet!

Läste följande artikel på Mashable om att vi kommer att arbete i "molnet" till största delen 2020. Forskare på Elon University
hade frågat nio hundra experter och 71% av dem förutspådde att vi i första hand kommer att jobba med tjänster som bara finns på webben som Facebook, Google Docs osv. Vi kommer alltså i mindre jobba med program installerade på våra egna datorer.

Även om jag generellt är tveksam till rapporter som frågar en massa experter om hur framtiden kommer att se ut så tror jag att just denna undersökningen är något på spåren. Min skepsis för övrigt mot liknande undersökningar grundar sig helt enkelt på emperi dvs hur många gånger har liknande rapporter haft rätt? Det är nog mer undantag och ren tur när de träffar rätt. MEN denna rapporten har nog en del poänger. Det är väl ingen som kan förneka att mer och mer tjänster flyttar ut på nätet samt vi användare följer efter. Tänk bara på all den tid vi redan idag spenderar på Facebook, Youtube, Bloggar och Twitter?

Nästa steg som börjar skönjas är att även företag och andra organisationer flyttar ut alltmer av sin verksamhet i olika molntjänster. Vi ser hur t.ex Google Apps får ett allt starkare fäste bland företag och skolor. Det främsta skälet som förs fram är besparingar men för egen del tycker den viktigaste skillnaden är en höjd kvalité. Hur många dåliga e-postlösningar finns det inte på skolor och företag? Du som användare har ont om utrymme för din mejl, dåligt webbgränssnitt samt oftast inget mobil webbgränssnitt. Allt detta erbjuder de stora tjänsterna till ett bra pris. Ibland till och med gratis.

När nu dessa tjänster flyttar ut i molnet på nätet och vi kan nå dem överallt, alltid så kommer det att sudda ut gränsen mellan privat och arbete. En trend som började för några år sedan och som kommer att accelerera med de nya medarbetarna med andra värderingar som är på väg ut i arbetslivet.

Personligen så tror jag att förändringar kommer att gå djupare än så. Det är inte bara gränsen mellan arbete och fritid som kommer att bli allt diffusare utan även mellan olika företag. De företag vi arbetar för kommer inte som idag att ha egna IT-system för allt möjligt utan plocka ihop dem från olika leverantörer. De kommer att köpa mejl samt office-pakettjänster från Google, CRM-system från Saleforce, Intranät från någon annan osv osv. Precis som många av oss gör idag när vi kopplar ihop Twitter med Facebbok, Youtube med Twitter, Flickr med Facebook.

Rörelsen mot nätet och den fortsatta tekniska utvecklingen kommer att göra den fysiska arbetsplatsen eller skolan alltmer irrelevant. Vårt jobb eller lärande kommer att kunna ske var som helst när som helst när vi själva bestämmer det. Arbetsplatsen eller skolan 2020 kommer istället att vara en sinnestillstånd.

Det sista är den stora tendensen som kommer att förändra vårt samhälle rejält och det skall bli intressant att se hur den kommer att gestalta sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar